Logga in

Välkommen till Crearums innovationsledarnätverk

I Trampolin samlar vi personer som vill utveckla sin kompetens som innovationsledare och jobba med att öka innovationsförmågan i  den egna organisationen och kanske lägga grunden för en certifiering. Man kan vara verksamhetsutvecklare, kvalitets- och miljöansvarig, utvecklingschef, HR-chef, affärsutvecklare eller något annat. Man kan jobba i offentlig eller privat verksamhet och inom alla branscher och områden. Alla har dock ett brinnande intresse för idé- och innovationsarbete! Aktuellt produktblad hittar du här

Redan 2012 startade vi ett av landets allra första branschöverskridande innovationsledarnätverk med syfte att utveckla och stärka rollen och erbjuda färsk kunskap inom innovationsledning - ett område som är under konstant och stark utveckling! Nu åtta år senare har över 100 personer deltagit från nästan 50 olika verksamheter. Det är ett härligt gäng av minst sagt driftiga personer med stor vilja att dela med sig av sina erfarenheter och lösa utmaningar tillsammans!

Läs mer »

Trampolin är ett kunskapsnätverk med utbildning för personer som jobbar med idé- och innovationsarbete i olika typer av organisationer. På träffarna blandar vi teori baserad på den senaste forskningen med erfarenhetsutbyte, diskussioner och studiebesök.

Ett program i Trampolin består av 6 halvdagsträffar med förbestämda teman och deltagarna går ofta flera år för att fördjupa sina kunskaper och utveckla sina nätverk. Vi erbjuder även coachningssamtal med närmaste chef mellan träffarna, vilket stärker arbetet mycket.

Vi driver tre grupper parallellt, på olika nivåer:

 • Trampolin Guld med fokus på att vidareutveckla innovationsarbetet kring gruppens valda teman
 • Trampolin Silver med fokus på att praktiskt driva innovationsarbetet och utveckla den egna kompetensen
 • Trampolin Brons för de som är i startgroparna och nyfikna på hur man kan sätta igång med ett systematiskt innovationsarbete.

I grupperna blandar vi tillverkande företag, och tjänsteföretag med verksamheter i offentlig sektor. Det gör att man delar bransch-överskridande erfarenheter vilket är en stor styrka med programmet.  

Syftet är att träffarna och nätverket ska bidra till:

 • Personlig utveckling
 • Nätverkande , kontakter och erfarenhetsutbyte
 • Omvärldsbevakning
 • Lära sig konkreta verktyg och metoder
 • Teori kring centrala områden
 • "Provtrycka" idéer, metoder och tänkesätt i gruppen
 • Tydliggöra rollen som innovationsledare
 • ... och inte minst, energi och näring till det egna arbetet!

Träffarnas fastlagda teman är: Innovationsledningssystemet, innovationsledarrollen, styrning och ledning, mål, mätetal och uppföljning, idé- och innovationsprocessenen samt kreativ kultur och organisering kopplat till standarden för innovationsarbete, ISO 56002. 

Antalet deltagare per grupp är 8-12 för att få en dynamik men också ha bra diskussioner där alla är delaktiga. Vi gör även studiebesök hos varandra.

Till detta tillkommer två "Trampolin Open"-träffar per år då vi bjuder in externa talare med intressanta erfarenheter eller nya forksningsrön som vi tycker är relevanta. Dessa är öppna för alla deltagare och ibland är en del av dagen ett öppet seminarium. Allt för att bidra till ny kunskap och nya kontakter inom innovationsområdet!

Allt detta kan vi garantera bidrar till energi, glädje och ökad innovationsförmåga!

Exempel på deltagare: Securitas Direct, Smart Textiles, Linköpings kommun, Motala Kommun, Rejlers, SAAB, Region Östergötland, Sankt Kors, Strömsholmen, Tekniska Verken, Lejonfastigheter, Cybercom, Runsvengruppen, Cambio, IFS, Länsförsäkringar, Sectra, KPMG, Stångåstaden, HK Scan, Billerud Korsnäs, SMHI, Trygghetsrådet, SMHI, LEAD, LiU Innovation, 3M, Swisslog, Returpack, ...

Är du intresserad av att veta mer eller bli medlem? Kontakta oss på ewa@crearum.se eller kristina@crearum.se

 

Intresserad av personcertifiering till Innovationsledare?

Läs mer här om Innovation Crash Course - en intensivkurs med samma innehåll som Trampolin

Läs mer här om Trampolin med aktuella grupper och datum

Intresserad av börja jobba enligt SIS standard kring Innovation management?

Läs mer här