Logga in

Välkommen till Crearums innovationsledarnätverk.

I Trampolin samlar vi personer som vill utveckla sin kompetens som innovationsledare. Man kan vara verksamhetsutvecklare, kvalitets- och miljöansvarig, utvecklingschef, HR-chef, affärsutvecklare eller något annat. Man kan jobba i offentlig eller privat verksamhet och inom alla branscher och områden. Alla har dock ett brinnande intresse för idé- och innovationsarbete! Utskrivningsbar beskrivning finns här:

Redan 2012 startade vi ett av landets allra första branschöverskridande innovationsledarnätverk med syfte att utveckla och stärka rollen och erbjuda färsk kunskap inom innovationsledning - ett område som är under konstant och stark utveckling! 

Trampolin är ett kunskapsnätverk med utbildningsmoment för personer som jobbar med idé- och innovationsarbete i olika typer av organisationer. På träffarna blandar vi teori baserad på den senaste forskningen med erfarenhetsutbyte, diskussioner och studiebesök.

Läs mer »

Ett program i Trampolin består numera av 6 halvdagsträffar med förbestämda teman och deltagarna går ofta flera år och fördjupar sina kunskaper. Det är en stor fördel att komplettera träffarna med att vi genomför coachningssamtal med närmaste chef mellan träffarna.

Under 2017 driver vi tre grupper:

 • Trampolin 1 (T1) med fokus på att vidareutveckla innovationsarbetet
 • Trampolin 2 (T2) med fokus på att praktiskt jobba med innovationsarbetet
 • Trampolin 3 (T3) för de som är i startgroparna och nyfikna på hur man kan sätta igång med ett systematiskt innovationsarbete.

T1 startade 2012, T2 2015 och T3 2016. Deltagarna är utvalda för att kunna erbjuda varandra branschöverskridande erfarenheter och vi har blandat tillverkande företag, tjänsteföretag och offentlig sektor.  

Syftet är att trffarna och nätverket ska bidra till:

 • Personlig utveckling
 • Nätverkande , kontakter och erfarenhetsutbyte
 • Omvärldsbevakning
 • Lära sig konkreta verktyg och metoder
 • Teori kring centrala områden
 • "Provtrycka" idéer, metoder och tänkesätt i gruppen
 • Tydliggöra rollen som innovationsledar
 • ... och inte minst, energi och näring till det egna arbetet!

Träffarnas fastlagda teman är: Innovationsledningssystemet, innovationsledarrollen, styrning och ledning, mål, mätetal och uppföljning, en kreativ kultur och organisering och slutligen idé- och innovationsprocessen.

Efterhand påverkar deltagarna agendan och vi gör studiebesök hos varandra. Förutom att förbereda och planera träffarna sköter vi på Crearum all administration. Antalet deltagare per grupp är 8-12 för att dels få en dynamik men att samtidigt kunna ha bra diskussioner där alla är delaktiga.

Till detta tillkommer 2 "Trampolin Open"-träffar per år då vi bjuder in externa talare med intressanta erfarenheter eller nya forksningsrön som vi tycker är relevanta. Dessa är öppna för alla deltagare och ibland är en del av dagen ett öppet seminarium. Allt för att bidra till ny kunskap och nya kontakter inom innovationsområdet!

Allt detta kan vi garantera bidrar till energi, glädje och ökad innovationsförmåga!

Exempel på deltagare: Securitas Direct, Smart Textiles, Linköpings kommun, Motala Kommun, Rejlers, SAAB, Region Östergötland, Sankt Kors, Strömsholmen, Tekniska Verken, Lejonfastigheter, Cybercom, Runsvengruppen, Cambio, IFS, Länsförsäkringar, Sectra, Altran, KPMG, Stångåstaden, HK Scan, Billerud Korsnäs

Är du intresserad av att veta mer eller bli medlem? Kontakta oss på ewa@crearum.se eller kristina@crearum.se